یکی از مسائلی که گاهی در نماز جماعت بوجود می اید این است که انسان بخواهد نماز جماعت خود را به فرادا تبدیل کند ونماز را زودتر تمام کند به دلائل مختلفی مثل اینکه دوتا نمازش رو با یک نماز جماعت بخواند. شاید خیلی از ما در وهله ی اول فکرکنیم همچنین کاری یعنی وسط نماز جماعت نیت فرادا کنیم ونمازمون رو تمام کنیم اشکالی ندارد،چون اصل نماز واجبه و نماز جماعت مستحب است! اما باید عرض کنم که همه مراجع نظرشان این نیست که اشکال ندارد،بلکه بعضی مراجع اشکال میدونند.

امام خمینی و مقام معظم رهبری: انسان در بین نماز جماعت مى‏ تواند نیت فرادى کند.1

 ایت الله العظمی سیستانی:اگر مأموم در بین نماز بدون عذر قصد انفراد نماید ، صحت جماعتش محل اشکال است،ولى نمازش صحیح است،مگر آنکه به وظیفه منفرد عمل نکرده باشد که ـ بنابر احتیاط واجب ـ باید نماز را اعاده کند ، ولى اگر چیزى را کم و زیاد کرده باشد که در صورت عذر ، نماز را باطل نکند اعاده لازم نیست ، مثلاً اگر از اول نماز قصد انفراد را نداشته و قرائت را نخوانده ولى در حال رکوع چنین قصدى برایش پیدا شود ، در این صورت مى‏تواند نمازش را به قصد انفراد تمام کند ، و لازم نیست که آن را اعاده نماید ، و همچنین اگر یک سجده را براى متابعت زیاد کرده باشد. 2

 ایت الله العظمی بهجت(ره):انسان در بین نماز جماعتى که خواندن آن به جماعت واجب نیست بنابر اظهر مى تواند نیت فُرادى کند اگر چه از اول نماز قصد فرادى داشته باشد، مثلاً نیّت کند که دو نماز خود را با یک نماز امام بخواند یعنى قصد کند که بین نماز فرادى کند و زودتر تمام کند و دوباره نماز دوم را به او اقتدا کند. ولى ممکن است از جهت اخلال به نظم جماعت و اشتباه انداختن مأمومین ممنوع باشد.3

 ایت الله العظمی مکارم:بدون عذر نمى توان از جماعت جدا شد و نیّت فرادى کرد، خواه از اوّل تصمیم بر این کار داشته باشد، یا در اثناء نماز.4

 ایت الله العظمی نوری:انسان در بین نماز جماعت می تواند نیت فرادی کند.5

 ایت الله العظمی وحید:عدول از جماعت به فرادی در حال تشهد قبل از سلام امام در صورتی‌که از اول قصد عدول نداشته اشکال ندارد، و همچنین است قبل از تشهد در صورتی‌که معذور باشد و در غیر این دو صورت محل اشکال است چه از اول نیت عدول داشته باشد یا در اثناء قصد عدول کند. ولی اگر به وظیفة منفرد عمل کرده نمازش صحیح است و همچنین اگر بعد از گذشتن محل قرائت عدول کرده و از اول قصد انفراد نداشته نمازش از جهت ترک قرائت صحیح است.6

 ایت الله العظمی فاضل(ره):انسان در بین نماز جماعت مى‏ تواند نیت فرادى کند.7

 ایت الله العظمی صافی وگلپایگانی(ره):احتیاط واجب ان است که در بین نماز جماعت تا ناچار نشود،نیت فرادا نکند.بلی،پیش از سلام امام بدون عذر می تواند نیت فرادا نماید.8

 ایت الله العظمی زنجانی:احتیاط مستحب ان است که در بین نماز جماعت تا ناچار نشود،نیت فرادا نکند.ولی اگر نیت فرادا کرد اشکالی ندارد،بلکه اگر از ابتدای نماز هم قصد داشته باشدکه در بین نماز نیت فرادا کند،نماز جماعتش اشکالی ندارد.9

___________________________________________________________________________________________________

1:رساله توضیح المسائل امام(احکام نماز جماعت)
2:سایت ایت الله سیستانی رساله عملیه نماز جماعت

3:سایت ایت الله بهجت(ره) رساله عملیه نماز جماعت

4:سایت ایت الله مکارم رساله عملیه نماز جماعت

5:سایت ایت الله نوری رساله عملیه نماز جماعت

6:سایت ایت الله وحید سوالات شرعی نماز جماعت (عدول از جماعت)

7:مسئله 1437رساله ایت الله فاضل لنکرانی

8:رساله سیزده مرجع ذیل مسئله 1423

9::رساله سیزده مرجع ذیل مسئله 1423منبع :http://porseman.mihanblog.com/post/329
موضوعات مرتبط: پرسش و پاسخ نماز
[ چهارشنبه هفتم فروردین 1392 ] [ 14:57 ] [ سارا ]